[C/C++]BASİT PROGRAM KODLARI

Kronos

Yönetme Gücünü Elinde Bulunduran Kişi
Yönetici
1. Toplama İşlemi
Kod:
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  double a,b;
  cout << "Birinci Sayi : ";
  cin >> a;
  cout << "Ikinci Sayi : ";
  cin >> b;
  cout << "Toplam : " << a+b;
  system("PAUSE");
  return 0;
}

2. Celcius-Fahrenheit Dönüştürücü
Kod:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

voıd menu( );
voıd fahrenheit( );
voıd celsius( );

int main() {
  char choise;
  menu();
 
  do {
  clrscr();
  menu();
  scanf("%d",&choise);

    switch(choise) {
   case 1 : fahrenheit();break;
   case 2 : celsius();break;
   case 3 : printf("Program Sonu");break;
    }
  getch();
  } while(choise!=3);

  return 0;
}

voıd menu() {
  printf("\n- MENU -\n");
  printf("Fahrenheit'dan Celcius'a...........................1 \n");
  printf("Celcius'dan Fahrenheit'a...........................2 \n");
  printf("Programdan Cikis...................................3 \n");
  printf("Bir Numara Secin ve Enter'a Basin ");
}
voıd fahrenheit() {
  float fah,cel;
  printf("Lutfen Fahrenheit Degerini Girin : ");
  scanf("%f",&fah);
  cel=5.0/9.0*(fah - 32.0);
  printf("%f Fahrenheit = %f\n",fah,cel);
}
voıd celsius() {
  float fah,cel;
  printf("Lutfen Celcius Degerini Girin : ");
  scanf("%f",&cel);
  fah=9.0/5.0*cel + 32.0;
  printf ("%f Celcius = %f ",cel,fah);
}

3. Hesap Makinesi
Kod:
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>

int main () {
  float a,b;
  char islem;
 
  printf ("Sirasiyla a ve b yi Giriniz ve Yapilacak Islemi Giriniz : ");
  scanf ("%f %f %c", &a, &b, &islem);
  switch (islem) {
    case '+': printf ("a + b = %f\n",a+b); break;
    case '-': printf ("a - b = %f\n",a-b); break;
    case '*': printf ("a * b = %f\n",a*b); break;
    case '/': printf ("a / b = %f\n",a/b); break;
    case 'p': printf ("a ^ b = %f\n",pow(a,b)); break;
    default : printf ("Created by Arsenik\n"); break;
  }
 
  printf("Kullandiginiz Icin Tesekkurler!\n");
  getch();

  return 0;
}

4. Kombinasyon Hesaplama
Kod:
#include <stdio.h>
int faktoriyel(int n) {
  int i,top=1;
  for(i=0; i<n; i++) {
     top *= n-i;
  }
  return top;
}
int main() {
  int n,r;
  float com;
 
  printf("C(n,r)\nn : ");
  scanf("%d",&n);
  printf("r : ",&r);
  scanf("%d",&r);
  com = faktoriyel(n)/(faktoriyel(r)*faktoriyel(n-r));
  printf("%.2f",com);
 
  system("PAUSE");
  return 0;
}

Kaynak: www.turkhackteam.org
 
türk porno porno porno izle eryaman escort diyarbakır escort
Üst