[TA-1033]NOKIA 6 PARTITIONS

Kronos

Yönetme Gücünü Elinde Bulunduran Kişi
Yönetici
#1
/boot /dev/block/bootdevice/by-name/boot
/cache /dev/block/bootdevice/by-name/cache
/recovery /dev/block/bootdevice/by-name/recovery
/system /dev/block/bootdevice/by-name/system
/data /dev/block/bootdevice/by-name/userdata
/misc /dev/block/bootdevice/by-name/misc
/external_sd /dev/block/mmcblk1p1 /dev/block/mmcblk1
/usbstorage /dev/block/sda1 /dev/block/sda
 
Üst